Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasını Davetiyen Betül ULUŞAN Şirketinden yaptığınız davetiyen.com.tr web sitesi ve davetiyen sosyal medya hesaplarını her kullandığınızda ve bu mecralar üzerinden yaptığınız her alışverişinizde kabul etmiş sayılacaksınız. Bu nedenle şirketimizin gizlilik ve güvenlik politikasını incelemeniz gerekmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz mecralar üzerinden yahut herhangi bir yolla şirketimize verdiğiniz kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen direktifler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararları ve ilgili yönetmeliklere uygun şekilde işlenmekte ve kaydedilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, veri işleme şartları ile verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin bilgilere aydınlatma metni ve açık rıza metninden ulaşabilirsiniz. İlgili kişilerin kişisel verileri, şirketimizce, iş bu gizlilik ve güvenlik politikası kapsamında yasal mevzuata uygun şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin imhasına yönelik Saklama ve İmha politikamızı inceleyebilirsiniz

 • İş bu politikada yer alan terimlerin tanımları şu şekildedir. 
  1.  Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
  2. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
  3. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  6. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
  7. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
  8. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  9. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
  10. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  11. ifade eder.Kişisel verileriniz , Satın almış olduğunuz ürünle ve hizmetlerle ilgili satış sözleşmesi ya da aramızda akdedilecek herhangi bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması ve Taleplerinize yanıt vermek ve İlgili kişinin rızası ile …..şirketine ait tüm ürünler ve hizmetler hakkında bilgi vermek amacıylaGoogle Analytics aracılığı ile işlenmektedir.

 

 • Şirketimiz tarafından, Elektronik ticaretle ilgili iş faaliyetleri geliştirmek ve desteklemek; yukarıda belirtilen ürünlerle ilgili olarak e- mail ya da benzeri elektronik iletişim araçları (SMS gibi) ya da telefon aramaları aracılığıyla ticari bildirimlerde bulunulacaktır. Eğer bu tür bildirimleri almak istemiyorsanız veya bu tür bildirimleri almakla ilgili tercihlerinizi değiştirmek istemeniz halinde internet sitesi üzerinde kendi profil sekmenize girerek tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Sadece e-mail abonesi olanlar e- mail altında paylaşılan abonelikten çıkma linkine basarak aboneliklerini iptal edebilirler

 

 • Bize üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olmanız durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu size ait olacaktır. Bir ürün ya da hizmet satın almış olmanız durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan üçüncü kişiye ait şahsi nitelikteki bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır: 

 

  • Satış konusu olan ürünün gönderiminin yönetilmesi ve/veya doğru teslimatının kontrol edilmesi 
  • Siz ya da üçüncü kişinin yöneltebileceği herhangi bir soru ya da öneriyle ilgilenilmesi. 

 

 

 • Satın almış olduğunuz ürünü iade etmek istemeniz durumunda sizin tarafınızdan verilmiş olan şahsi nitelikteki bilgiler sadece şu amaçlarla kullanılacaktır; 

(a) iade talebi ve ürünlerin kapıdan teslim alınması sürecini yönetmek, 

(b) Talep ettiğiniz iadeyle ilgili herhangi bir talebinizi karşılamak, 

(c) iade talebinizin kabul edildiğini onaylama ve ardından e-mail ya da benzeri herhangi başka bir elektronik araç aracılığıyla iade tutarını göndermek. 

 

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ; 

 

 • Şirketimiz ürün ve hizmet alımlarında ödeme için kredi kartı kullanan kişilerin güvenliği için kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

 • İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

 

 • Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

 

 • Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır. Detaylı bilgi için [email protected] iletişim adresimizden tarafımızla iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.

 

 • Şirketimizin Müşteri hizmetlerine herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

ÇEREZLER 

 • Ayrıca, bilgilerinizi iş birliği yaptığımız bazı platformların kullanıcılarına gösterdiğimiz reklamları ölçmek ve segment analizi yapmak için de kullanıyoruz. Bunu yapabilmek için, bu hizmetlerin kullanımına yönelik gerekli teknolojiyi (örn. çerezler, pikseller, SDK) bize sunan üçüncü taraflarla iş birliği yapıyoruz. İş birliği yaptığımız üçüncü taraflara tanımlayıcı kişisel bilgilerinizi vermediğimizi, her defasında bazı tanımlayıcı biçimleri (örn. cihaz ile ilişkili reklam kimliği, bir çerez ile ilişkili tanımlayıcı, vb.) verdiğimizi hatırlatırız. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.(İnternet sitenizde çerezler kullanıyorsanız  bunun için ayrı bir çerez politikası oluşturmanız gerekmektedir. Çerezleri kullanmıyor ve politikanız da yoksa bu maddeyi silin)

 

VERİ AKTARIMI ve PAYLAŞIMI

 

 • İlgili kişi bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

 

VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

 

 • Tarafımızca, kişisel verilen hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve muhafazasının sağlanması amacıyla amacına uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü  idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  Verilerin şirkete ait kişisel veri işleme politikasına, veri saklama ve imha politikasına, gizlilik ve güvenlik politikasına, çerez politikasına ve kanun, ilgili yönetmeliklere ve kurul kararlarına uygun şekilde işlenmekte, saklanmakta ve imha edilmektedir. Verilerinizin güvenliği için alınan idari ve teknik tedbirler hakkında açıklama yapmak güvenlik açığı oluşturacağı için kullanıcılara bu hususta detaylı bilgi verilmemektedir. Ancak detaylı bilgiye erişmek isterlerse kullanıcılar [email protected] iletişim adresinden bilgi isteyebilirler. 

 

 • İlgili kişinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendisi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

 • Web sitesi veya sosyal medya mecraları üzerinden  güvenlik duvarları, veri şifreleme ve güvenli sistemler gibi güçlü korumalar kullanılmaktadır. Veri ihlali olup olmadığı kullandığımız özel programlar ile sürekli denetlenmekte olup herhangi bir şekilde veri ihlali olması durumunda derhal müdahale edilecek, siber güvenliğe ilişkin tedbirleri derhal alınacaktır. Çalışanlar bu hususta ilk müdahaleyi yapacak bilgiye sahip olmaları sağlanacaktır. Web sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim kesilebilecektir. 

 

 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, şirketimiz tarafından bu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirilecektir. 

 

 • Şirketimiz ve şirketimizde veri işleyen olarak çalışanlarımız öğrenilen kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işlemeyecektir. Şirketimiz işlediği veriler hakkında süresiz olarak sır saklama yükümlülüğü altında olduğunu taahhüt eder. 

 

 • Şirket çalışanlarına  gizlilik, veri koruma ve siber güvenlik konularında düzenli olarak eğitim verilmekte, veri güvenliğine ilişkin yeni değişiklerin olması halinde derhal çalışanlara bu hususta eğitim verilmektedir.

 

 • Veri güvenlik tedbirleri şirketin çalışma ve işleyişine uygun şekilde güncellenmektedir. 

 

 • Şüpheli mesajlara ve içeriklere karşı dikkatli olun. Kötü niyetli kişiler; e-postaları, metin mesajlarını, telefon görüşmelerini ve web sayfalarını kullanarak sizi kandırmaya çalışabilir.

- Şüpheli isteklerden, e-postalardan, web sayfalarından kaçının. Parolalarınızı asla kimseyle paylaşmayın. Şirketimiz, hiçbir zaman bir e-posta, mesaj veya telefon görüşmesinde şifrenizi sormaz.Kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyen şüpheli e-postalara, kısa mesajlara, anlık mesajlara, web sayfalarına veya telefon çağrılarına yanıt vermeyin.Güvenli olmayan web sitelerinden veya göndericilerden gelen e-postalardaki, mesajlardaki, web sayfalarındaki veya açılır pencerelerdeki bağlantıları tıklamayın.Diğer sitelerde kullandıklarınızdan farklı ve güçlü parolalar tercih edin.

 

 • Şirketimiz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 • Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine email gönderebilirsiniz. Şirketimize ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
 • Firma Ünvanı:  Davetiyen Betül ULUŞAN
 • Adres:  Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı NO:33/A KARABAĞLAR/İZMİR 
 • Eposta:  [email protected]
 • Tel: 0232 210 20 05
 • Fax:

 

 

×

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ

09.07.2022 İLE 17.07.2022 TARİHLERİ ARASINDA VERECEĞİNİZ SİPARİŞLER 18.07.2022 TARİHİ İTİBARİYLE ONAYLANACAKTIR.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ÜRETİM VE KARGO İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.